Geschiedenis

Een Herberg was vanouds een huis dat diende om reizigers, welke voor de nacht hun bestemming niet konden bereiken, een verblijfplaats te bieden. Daarnaast was de herberg voor de plaatselijke bevolking van belang als ontmoetingsplaats en voor wat vertier. In de 19e eeuw kwam er door een zich snel ontwikkelend verenigingsleven behoefte aan zaalruimte. Er vonden ingrijpende verbouwingen plaats en enkele herbergen kregen een geheel ander aanzien. Na de laatste W.O. zijn in veel dorpen herbergen verdwenen, mede door de komst van modern ingerichte en veelal gesubsidieerde dorpshuizen en verenigingsgebouwen.

In het verleden heeft Oosterlittens vier herbergen gehad. De drastisch vermindering van het aantal inwoners en het wegvallen van het scheepvaart verkeer hebben ertoe geleid dat er nog maar een herberg is overgebleven. De herberg, welke centraal in de "buorren" is gelegen, is van zeer oude datum. In 1511 wordt "Ulba Tapper" er als herbergier genoemd. Er zijn van het gebouw enkele gegevens bekend. In de 19e eeuw is van de herberg een deel van het woongedeelte afgescheiden en deze toestand heeft geduurd tot 1884. De kadastrale legger geeft aan dat de herberg in 1884 gedeeltelijk werd vernieuwd. Vanaf 1745 is er van elke herbergier wel een nevenberoep bekend, nodig om voor aanvullend inkomen te zorgen. Op een zondagavond in november 1887 sprak hier de bekende politicus Pieter Jelles Troelstra. Verder heeft het pand een aantal bijzondere kenmerken, waaronder de prachtige muurschilderingen uit 1947 en de prachtige "Escher" tegelvloer in de gang. De huidige gelagkamer dateert uit de jaren '60 en dat is nog steeds goed te zien.

Neem vrijblijvend contact op

Herbergh Het Wapen van Friesland
It Plein 2
8835 XB Easterlittens

Openingstijden

Vrijdag t/m zondag vanaf 17.00 uur
(klik hier voor meer info)

Reserveren of vragen?

Bel 0517-342996 of mail naar info@hetwapenvanfriesland.nl

Copyright 2024 Herbergh 'Het wapen van Friesland'   |   Ontwerp : WMMEDiA